Regio Amerstreek Sterk Techniekonderwijs

In de regio Amerstreek werken scholen en bedrijven samen om tot kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs te komen en het technisch onderwijs beter te laten aansluiten op het mbo en de arbeidsmarkt. Het Hanze College (Oosterhout) en het Dongemond college (Geertruidenberg, Drimmelen) hebben met deelnemende scholen en bedrijven van de regio een analyse gemaakt. Die laat zien dat er een stevige krimp is het aantal techniekleerlingen, met name bij profiel PIE. Om die reden zal er gewerkt worden aan een uitdagende leeromgeving op school en wordt meer ingezet op buitenschools leren. Ook dient de relatie tussen het vmbo, mbo en het bedrijfsleven in de keten meer samenhang te gaan vertonen en is de scholing van nieuwe docenten en de samenwerking met het bedrijfsleven van cruciaal belang.

Over ons
Arbeidsmarktregio
West-Brabant
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Amerstreek Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Curio effent
  • Dongemond college
  • Hanze College
  • Het Warandecollege
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.