Regio Almere Sterk Techniekonderwijs

In de regio Almere kiezen onvoldoende vmbo-leerlingen voor techniek om aan de (toekomstige) behoefte van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Er is een aantal thema’s ontwikkeld om verandering aan te brengen in de huidige situatie: leerlingen dienen een beter beeld te krijgen van techniek en technologie door middel van ervaringen, het op orde stellen van de inhoud en faciliteiten binnen de profieldelen en keuzevakken door middel van het realiseren van doorstroomprogramma’s met het regionale mbo, aanvullende aandacht voor onderwijsinnovatie en de verbinding tussen techniek, technologie en duurzaamheid, professionalisering en een betere samenwerking in de keten. Om de gestelde doelen te behalen, is een centraal coördinatiepunt opgesteld.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Flevoland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Almere Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Arte College
  • Aeres VMBO (locatie Almere)
  • Echnaton
  • SG De Meergronden
  • Stad College
  • Buitenhout College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Aeres MBO
  • ROC Flevoland
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.