Regio Achterhoek Sterk Techniekonderwijs

Door alle techniekopleidingen als één beroepskolom aan te bieden, dienen leerlingen in de regio Achterhoek die de basisschool verlaten het beroepsonderwijs als een eenduidig en hoogwaardig alternatief te zien voor een AVO-opleiding. Om die reden dient maatwerk aangeboden te worden in de gehele beroepskolom, en niet per opleiding. Ook moet er een hoog niveau nagestreefd worden bij de theoretische kernvakken. Bovendien dient er steun van het bedrijfsleven en opleidingsbedrijven te zijn. De middelen worden daarom vooral ingezet voor opleidingskwaliteit. Gedeeltelijk opleiden in het bedrijf met hulp van opleidingsbedrijven is een component in de opleiding. Verwacht wordt dat meer leerlingen de keuze zullen maken voor technisch beroepsonderwijs. Ook wordt in de planvorming uitdrukkelijk rekening gehouden met de groei van innovatieve technologie in andere sectoren die belangrijk zijn in de regio. De visie van de samenwerkende partijen wordt ondersteund door een recent uitgekomen transitie-atlas voor de regio. Het belang van techniek, technologie en crossovers is daarin zichtbaar gemaakt per sector.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Achterhoek Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Almende College (locatie Bluemers)
 • Almende College (locatie Wesenthorst)
 • Uilenhofcollege
 • 't Beeckland
 • vmbo.zone
 • Ludger College
 • Rietveld Lyceum
 • Metzo College
 • Het Stedelijk Zutphen
 • Baudartius College
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Graafschap College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.