Regio Achterhoek-Oost Sterk Techniekonderwijs

De kern van het activiteitenplan voor de Achterhoek is meer leerlingen te werven voor technisch onderwijs. Hen moet een goede voorbereiding geboden worden op een toekomst binnen de technische bedrijven, onder de noemer intelligent vakmanschap. In het licht van de te verwachten krimp in de regio en het geconstateerde belang van techniek als drijvende motor in de economische ontwikkelingen, is het van belang om zoveel mogelijk leerlingen te behouden of zelfs een procentueel toenemend aantal leerlingen te interesseren voor techniek. Daarom moet de belangstelling voor techniek zo vroeg mogelijk worden aangewakkerd en moeten relaties worden opgebouwd. Er wordt daarbij ingezet op het werken aan beroepsgerichte vaardigheden. Dit wordt ondersteund door een goede afstemming met de AVO-vakken in de school, om zo bedrijfsrealistisch en contextrijk onderwijs te bieden. In het activiteitenplan wordt een grote plaats toegekend aan het intensiveren van het hybride leren.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Achterhoek
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Achterhoek-Oost Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Christelijk College Schaersvoorde (locatie Slingelaan)
  • Christelijk College Schaersvoorde (locatie Winterswijk)
  • Gerrit Komrij College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Graafschap College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.