Regio Achterhoek-Noord/Twente Sterk Techniekonderwijs

Een samenwerking tussen vmbo- en mbo-instellingen in de regio Achterhoek-Noord/Twente is gericht op het vergroten van het aantal leerlingen dat doorstroomt naar techniek. De vraag vanuit het bedrijfsleven staat daarbij centraal. De regio wil bij leerlingen de belangstelling wekken voor techniek en technologie, te beginnen in het basisonderwijs. Die belangstelling kan worden gestimuleerd door aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven, zoals de Technieklokalen. Ook wordt er ingezet op een regionaal dekkend aanbod van technische profielen in het vmbo en zo mogelijk ook op uitbreiding van het aantal technische keuzevakken. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de vraag van het bedrijfsleven. Het aantal leerlingen dat voor een opleiding in de techniek kiest, dient beduidend toe te nemen om alle regionale ambities ook in de toekomst te kunnen realiseren. Aangezien leerlingen doorstromen naar zowel ROC Graafschap College als naar ROC van Twente, zal er een samenwerking worden opgezet met beide mbo-instellingen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Achterhoek
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Achterhoek-Noord/Twente Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Het Assink lyceum (Neede)
 • Het Assink lyceum locatie (Bouwmeester)
 • Scholengemeenschap Marianum
 • Scholengemeenschap Harreveld
 • Staring College
 • vmbo.zone
 • VSO De Korte Dreef
 • Staring College (locatie Beukenlaan)
 • Staring College (locatie Herenlaan)
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Graafschap College
 • ROC van Twente
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.