PPS TechExpress

PPS TechExpress is een samenwerking tussen diverse bedrijven uit de technische sector, gericht op het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor het vmbo waarbij keuze- en profielvakken worden afgestemd op de onderwijsinhoud van het mbo en waarbij verdieping, versnelling en verbreding bij doorstroom in mbo mogelijk is. Het onderwijs wordt in contextrijke leeromgevingen, zoals praktijkleerwerkplaatsen of binnen een project van het leerwerkbedrijf uitgevoerd.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Rivierenland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-

PPS TechExpress

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Stichting CVO-AV
  • Koningin Wilhelmina College
  • Lingecollege
  • ORS Lek en Linge
  • Pax Christi College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Rivor
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.