Platform Techniek Rivierenland

Platform Techniek Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties dat gericht is op het bevorderen van de instroom in de technische beroepen van zowel jongeren als zij-instromers, met speciale aandacht voor instroom van kwetsbare groepen, het verhogen van de scholingsgraad van werkenden in technische en groene beroepen, actieve kennisdeling tussen bedrijven, onderwijs en overheid en het behoud van technici in de regio. Partners in het samenwerkingsverband zijn brancheorganisaties, opleidingsfondsen- en bedrijven, het Vakcollege Tiel, scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, de Samenwerkingsorganisatie Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (SBB), het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) Rivierenland en BètaTech Services.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Rivierenland
Niveaus samenwerking
Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem (MTLM) Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO, Overige scholen: SBO, HAVO, VWO
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2012

Platform Techniek Rivierenland

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Van Lodenstein (Kesteren)
 • Helicon VMBO (Kesteren)
 • Pantarijn (Kesteren)
 • Lingecollege (Tiel)
 • Koning Wilhelmina College (Culemborg)
 • ORS Lek & Linge (Culemborg)
 • Lingeborgh (Geldermalsen)
 • Cambium College (Zaltbommel)
 • Heerenlanden (Leerdam)
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC Rivor Tiel
 • Helicon MBO Geldermalsen
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-
Website

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.