P@CT

P@CT is een hecht samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. In de afgelopen drie jaar is gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzedelen. Het onderwijs is verrijkt met actuele kennis en input van het bedrijfsleven, o.m. door workshops, masterclasses, excursies, gastlessen en stages. Docenten zijn geschoold. Er wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo: met het vo is een keuzevak ontwikkeld. En met de HHS zijn activiteiten uitgevoerd en gepland om dit te realiseren. Voor cyber-awareness is binnen het vak Burgerschap een module ontwikkeld en geïmplementeerd. Kennisdeling vindt in het netwerk plaats o.a. aan de “onderwijstafel” (bedrijven, roc’s en Hogescholen). In september is het practoraat Cybersecurity actief.

Over ons
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Den Haag
Betrokken mbo-sector(en)
ICT en creatieve industrie
Betrokken vmbo-profiel(en)
Niet van toepassing
Thema’s
Delen van kennis en expertise, Delen van middelen/kosten, Doorlopende route vmbo-mbo-niveau 3/4 BOL, Doorstroom naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt verbeteren, Verhogen instroom in beroepsonderwijs, imagoverbetering, werving
Betrokkenen
(Branche)organisaties/bedrijven, Hbo/universiteit, Mbo-docent(en), Mbo-student(en), Overheden, Vmbo-docent(en), Vmbo-leerling(en)
Aantal betrokken mbo-instellingen
1
Aantal betrokken vmbo-scholen
Alle vmbo-scholen in de regio
Aantal betrokken vmbo- en/of mbo-docenten
15
Aantal betrokken (v)mbo-leerlingen/studenten
350
Aantal betrokken bedrijven
15
Bestaansduur
3 jaar
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Corbulo College
  • SG Delfland
  • Hofstad Mavo
  • Vmbo-scholen die met het programma naar ROC Mondriaan komen
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Mondriaan
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Janna Pot
Functie contactpersoon
Programmamanager
Organisatie contactpersoon
ROC Mondriaan
E-mailadres contactpersoon

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.