P@ct

P@CT is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. In de afgelopen jaren is gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzedelen. Het onderwijs is verrijkt met actuele kennis en input van het bedrijfsleven, o.m. door workshops, masterclasses, excursies, gastlessen en stages. Docenten zijn geschoold. Er wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo: met het vo is een keuzevak ontwikkeld. En met de HHS zijn activiteiten uitgevoerd en gepland om dit te realiseren. Voor cyber-awareness is binnen het vak Burgerschap een module ontwikkeld en geïmplementeerd. Kennisdeling vindt in het netwerk plaats o.a. aan de “onderwijstafel” (bedrijven, roc’s en Hogescholen). In september is het practoraat Cybersecurity actief.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Haaglanden
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
ICT en creatieve industrie (ICT)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), HBO/universiteit
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2016
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Corbulo College
  • Hofstad Mavo Havo
  • sc Delfland
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Mondriaan
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.