NH Food

NH Food is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal dat gericht is op het ontwikkelen van agrifood-gerelateerde innovaties. Studenten, docenten en ondernemers werken gezamenlijk aan bedrijfsopdrachten en creatieve vraagstukken en er worden netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, masterclasses en workshops georganiseerd. Het doel van NH Food is om het imago van de foodsector in Noord-Holland te versterken. De samenwerking is gericht op het zogenaamde ‘innoleren’ (het vormgeven van het onderwijs samen met het bedrijfsleven) en ‘innofood’ (kennisuitwisseling tussen studenten, docenten en ondernemers).

Over ons
Arbeidsmarktregio
Noord-Holland Noord
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Procesindustrie en laboratoria Zorg, welzijn en sport (ZWS) -- ZWS Sport en bewegen -- ZWS Zorg en welzijn Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

NH Food

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Clusius College
  • Regio College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Clusius College
  • Horizon College
  • Regio College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-
Website

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.