Masterplan Techniek Amsterdam

Het Masterplan Techniek Amsterdam is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, het voortgezet onderwijs en de overheid in Amsterdam met als doel de bevordering van de instroom in en gekwalificeerde uitstroom van de technische opleidingen. De samenwerking is gericht op een betere afstemming tussen opleidingsprogramma’s in de kolom vmbo-mbo en de ontwikkelingen in beroepspraktijk en op het verhogen van de aantrekkelijkheid van de leerwegen, zodat de instroom toeneemt en de uitval vermindert.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groot Amsterdam
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) ICT en creatieve industrie (ICT)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO, Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2012

Masterplan Techniek Amsterdam

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Bredero Beroepscollege
 • Mundus College
 • Open Schoolgemeenschap Bijlmer
 • Montessori Lyceum Oostpoort
 • SG Panta Rhei
 • Technisch College Velsen
 • Vakcollege Thamen
 • Casparus College
 • Montessori College Oost
 • Over-Y College
 • ’t Reinaert
 • SGR/Scholengemeenschap Reigersbos
 • Spinoza Lyceum
 • IJburgcollege 2
 • Berlage Lyceum (Damstede Lyceum)
 • Fons Vitae Lyceum
 • Marcanti College
 • MLA/Montessori Lyceum Amsterdam
 • Lumion (Hervormd Lyceum Zuid)
 • Pieter Nieuwlandcollege
 • Luca
 • De Kolom
 • De Dreef
 • Gooise Praktijkschool
 • De Schakel
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC van Amsterdam
 • Hout- en Meubileringscollege
 • Mediacollege Amsterdam
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.