Leerwerkplaats Staatsbosbeheer

Het project is zo vormgegeven dat er specifiek aandacht is voor de groep die in mindere mate in staat is tot zelfredzaamheid en beperkter over sociale veerkracht beschikt. Deze aanpak sluit aan bij het kabinetsbesluit. In het Kabinet is afgesproken dat de mensen die het echt nodig hebben moeten kunnen blijven rekenen op passende ondersteuning door de overheid die aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Daarbij zijn gemeenten de aangewezen bestuurslaag om dit te realiseren omdat zij kunnen voorzien in een integrale benadering en maatwerk. Binnen deze groep zijn met name jongeren en laaggeletterden, veelal zonder startkwalificatie, een specifieke aandachtsgroep. De afstand tot de arbeidsmarkt is voor deze groep groter en er is sprake van een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, financiële problemen en langdurige werkloosheid. Op de ‘Praktijkleerplaats Jubbega’ willen we de uitdaging aangaan om voor juist deze doelgroep een integrale aanpak te ontwikkelen de kansen op de arbeidsmarkt verbeteren en de kans op het alsnog behalen van een startkwalificatie toeneemt.

Over ons
Provincie
Friesland
Plaats
Heerenveen
Betrokken mbo-sector(en)
Niet bekend
Betrokken vmbo-profiel(en)
Niet van toepassing
Thema’s
Afspraken rondom LOB, Behoud van aanbod, Delen van faciliteiten/locaties/lokalen, Delen van kennis en expertise, Delen van middelen/kosten, Delen van personeel, Doelmatiger aanbod
Betrokkenen
(Branche)organisaties/bedrijven, Mbo-docent(en), Mbo-student(en), Overheden, Vmbo-docent(en)
Aantal betrokken mbo-instellingen
1
Aantal betrokken vmbo-scholen
Niet bekend
Aantal betrokken vmbo- en/of mbo-docenten
3
Aantal betrokken (v)mbo-leerlingen/studenten
1
Aantal betrokken bedrijven
1
Bestaansduur
2 jaar

Leerwerkplaats Staatsbosbeheer

Meer informatie
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Nordwin College MBO Heerenveen
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Johanna Posseth
Functie contactpersoon
Teamleider MBO
Organisatie contactpersoon
Nordwin College
E-mailadres contactpersoon
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.