Knooppunt Techniek

Knooppunt Techniek is een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid. Het doel is om jongeren te stimuleren om te gaan leren voor en (blijven) werken in de technische sector. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband als doel om het imago van de techniekbranche te verbeteren. Hiertoe worden technische initiatieven in de arbeidsmarktregio FoodValley ontwikkeld en uitgewerkt.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Foodvalley
Niveaus samenwerking
Uitvoerend; Bestuurlijk/beleidsmatig
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Burgerlijke- en utiliteitsbouw -- T Metaal en metalektro -- T Technische installaties en systemen -- T Procesindustrie en laboratoria -- T Infra -- T Hout en meubel -- T Gespecialiseerde aanneming -- T Afbouw en onderhoud ICT en creatieve industrie (ICT) -- ICT Communicatie, media en design -- ICT ICT Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) -- VGG Groen -- VGG Voeding
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO, Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2014

Knooppunt Techniek

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Aeres VMBO
 • Het Streek College
 • de Christelijke Hogeschool Ede
 • Groenhorst Ede
 • De Meerwaarde
 • Van Lodenstein College
 • Johannes Fontanus College
 • Pantarijn
 • Helicon VMBO
 • Daltonschool Rhenen
 • Montessorischool Rhenen
 • Het Perron
 • Rembrandt College
 • Christelijk Lyceum Veenendaal
 • Ichthus College
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC A12
 • Aeres MBO
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.