House of Digital

House of Digital is een publiek-private samenwerking die gericht is een betere aansluiting van het mbo op de behoeften van bedrijven in de digitale economie. Het programma bestaat uit het bewerkstelligen van een continue samenwerking en afstemming tussen studenten, docenten en bedrijven rondom urgente digitale thema’s, onderwijsvernieuwing en de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groot Amsterdam
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
ICT en creatieve industrie (ICT)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-

House of Digital

Meer informatie
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC van Amsterdam (MBO College ZuidOost)
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.