Het Techniek Loket Sterk Techniekonderwijs

Het Techniek Loket Noordoost-Brabant is een samenwerking tussen acht vmbo-scholen en twee regionale mbo-opleidingscentra vanuit de gemeenten Uden, Meijerijstad, Oss, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Boxtel en Zaltbommel. Het doel van de samenwerking is om het huidige technische onderwijsaanbod te behouden, evenals het behouden van de profielen per partnerschool. Er vindt tevens overleg plaats over de eventuele uitbreiding of aanpassing van de aangeboden keuzevakken. Daarnaast wordt ingezet op het stabiliseren van de leerlingaantallen (vmbo-b en vmbo-k) in de techniek in relatieve zin. De doelstelling voor de gl- en tl-leerlingen is dat de uitstroom naar techniek en de aan techniek gerelateerde mbo-opleidingen zullen stijgen. Andere doelen zijn het aantrekkelijk maken van het techniekonderwijs en het technologisch onderwijs, de verhoging van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het gebied van verduurzaming en borging, en de professionalisering van loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Noordoost-Brabant
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Het Techniek Loket Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Floretti College
 • Elde College
 • Baanderherencollege
 • Bossche Vakschool
 • Het Hooghuis
 • Cambium College
 • SG de Overlaat
 • Koning Willem 1 College
 • Walewyc Mavo
 • Helicon
 • Maaslandcollege
 • Sint-Janslyceum
 • Udens College
 • Praktijkonderwijs De Rijzert
 • praktijkonderwijs De Brug (Zaltbommel)
 • praktijkonderwijs MET (Waalwijk)
 • vso Hub Noord-Brabant
 • vso Zuiderbos (Vught)
 • Mytylschool Gabriel
 • vso De Sonnewijser
 • Betrokken mbo-instellingen

 • De Leijgraaf
 • Koning Willem I College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.