Het Portaal

Het Portaal is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen en bedrijven dat als doel heeft om kwetsbare jongeren succesvol op te leiden binnen het mbo en bij uitstroom naar duurzame arbeid toe te leiden. De samenwerking is onder andere gericht op het opzetten van een netwerk en het ontwikkelen van een curriculum, waarbij maatwerk binnen de opleiding en doorlopende leerroutes centraal staan.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Helmond-de Peel
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Alle sectoren
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO, Overige scholen: SBO, HAVO, VWO
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2016

Het Portaal

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Dr. Knippenbergcollege
  • praktijkscholen en vso- en vmbo-scholen uit de arbeidsmarktregio Helmond en de Peel
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Ter AA
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.