HA!-TECH

HA!-Tech is een samenwerking tussen vmbo-, mbo- en hbo-instellingen, overheidsorganisaties en bedrijven met als doel een optimale aansluiting van het onderwijs op de technische arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Samen met de partners van HA!-Tech werken ze aan de volgende doelstellingen: – Het realiseren van aantrekkelijke en versterkte leerroutes vo – mbo – hbo in de doorlopende leerlijn: vakmanschapsroute en technologieroute. – Het vergroten van de kwaliteit en de kwantiteit van docenten in de techniek. – Het vergroten van de kwaliteit en de kwantiteit van de technische praktijkruimtes – Het realiseren van promotieactiviteiten en Loopbaan oriëntatie- activiteiten.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Haaglanden
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Burgerlijke- en utiliteitsbouw -- T Metaal en metalektro -- T Technische installaties en systemen -- T Infra -- T Afbouw en onderhoud Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem (MTLM) -- MTLM Carrosserie -- MTLM Mobiliteit ICT en creatieve industrie (ICT) -- ICT ICT
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2012

HA!-TECH

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Roemer Visscher College
 • Stanislascollege (locatie Rijswijk)
 • Stanislascollege (locatie Delft)
 • Corbulo College
 • ISW
 • Stedelijk College Zoetermeer
 • Maris College
 • Johan de Witt
 • sc Delfland
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC Mondriaan
 • Wellantcollege
 • Lentiz
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.