Go2

Go2 is een publiek-private samenwerking tussen het Wellantcollege en bedrijven en is onderdeel van het traject Regioleren en het Groen Onderwijscentrum. Het doel van het samenwerkingsverband is om enerzijds het aantal jongeren dat kiest voor een carrière in de groene sector te laten toenemen en anderzijds om een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk te realiseren. Er is een wervings- en kennismakingsprogramma voor derde- en vierdejaarsleerlingen van de verschillende profielen binnen het vmbo ontwikkeld. In het programma zijn bedrijfsbezoeken, gastlessen en projectopdrachten opgenomen. Daarnaast is het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen van vmbo, mbo naar hbo onderdeel van Go2. De methode Regioleren, die gericht is op het systematische verloop van de samenwerking binnen iedere instelling zelf en tussen de partners, wordt hierbij gehanteerd.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Midden-Utrecht
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, HBO/universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Wellantcollege
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Wellantcollege
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.