FRIS

FRIS is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. In de projecten van FRIS werken vmbo-, mbo- en hbo-studenten samen vanuit een vraag of behoefte van een bedrijf onder begeleiding van een docent en een instructeur vanuit het bedrijfsleven. Op deze manier leren studenten technische vaardigheden en raken zij bekend met het hanteren van een projectmatige aanpak. Bovendien leren zij te werken volgens de wensen van de klant. De doelstellingen van FRIS zijn de instroom van techniekleerlingen verhogen door een doorlopende leerlijn techniek (vmbo-mbo-hbo) te creëren die aansluit op de eisen en wensen van het bedrijfsleven, de optimalisatie onderwijsprocessen en het reduceren van verspilling, de bevordering van innovatie in de regio door de professionalisering van docenten en het opstarten van een bedrijfsbureau waar, in samenspraak met onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid (de vier O’s), gewerkt wordt aan innovatieve projecten.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zwolle
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie)
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Carmelcollege
  • Thomas a Kempis
  • Stad & Esch
  • TalentStad Beroepscollege
  • Greijdanus
  • Thorbecke Scholengemeenschap
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Deltion College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-
Website

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.