Food Midden Nederland

Food Midden Nederland is een publiek-private samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Het doel van het samenwerkingsverband is het stimuleren van de instroom van leerlingen in mbo-opleidingen voor de foodsector in de regio Midden-Nederland en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Foodvalley
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie)
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2015

Food Midden Nederland

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Aeres VMBO
  • Het Streek College
  • AOC Groenhorst
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Aeres MBO
  • Hogeschool van Hall Larenstein
  • ROC A12
  • Vilentum Hogeschool
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.