Fieldlab Practice

Het Fieldlab Practice is een programma binnen het Alfa-college Techniek Groningen dat gericht is op de vernieuwing van de beroepsopleidingen in de bouw- en installatiebranche, in samenwerking met het bedrijfsleven. Het doel is om onderlinge betrokkenheid te creëren tussen bedrijven en het onderwijs door middel van gastlessen en de gezamenlijke ontwikkeling van opleidingsactiviteiten. Door het Fieldlab Practice-programma krijgen de docenten meer inzicht in de vraag van regionale bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daardoor kunnen zij beter inspelen op de kennis en vaardigheden die mbo-studenten nu en in de toekomst nodig hebben. Vakinhoud wordt gecombineerd met persoonlijke en sociale vaardigheden. Doordat leerlingen in het vmbo al kennismaken met de thema’s aardbevingsbestendig, energieneutraal of levensloopbestendig bouwen, wordt de instroom in bouw- en installatieopleidingen in mbo bevorderd. De keuzevakken vmbo worden ontwikkeld door mbo en vmbo gezamenlijk.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groningen
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Burgerlijke- en utiliteitsbouw -- T Metaal en metalektro -- T Technische installaties en systemen -- T Procesindustrie en laboratoria -- T Infra -- T Hout en meubel -- T Gespecialiseerde aanneming -- T Afbouw en onderhoud
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2017

Fieldlab Practice

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Terra VMBO
  • Hogeland College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Alfa-college
  • Noorderpoort
  • Terra MBO
  • Hanzehogeschool
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.