Fieldlab Industrial Robotics

Het Fieldlab Industrial Robotics in Harderwijk is een samenwerking tussen bedrijven en onderwijs (Deltion College, Landstede en Windesheim) om de overdracht van kennis over de industriële robotica te integreren in het technische onderwijs. Hiertoe zijn onderwijscomponenten ontwikkeld waarbij een doorlopende leerlijn wordt nagestreefd, waaronder een kennismakingsmodule met betrekking tot programmeren en robotica voor het vmbo, het keuzedeel Industriële Robotica voor het mbo en een minor Industriële Automatisering en Robotisering voor het hbo. Binnen het Fieldlab Industrial Robotics wordt synchroon gewerkt aan het aansluiten van de mbo- en hbo-opleidingen op een internationaal erkende persoonscertificering conform de norm ISO/IEC 17024.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, Zwolle
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), HBO/universiteit
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2016

Fieldlab Industrial Robotics

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Morgen College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Landstede MBO
  • Deltion College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.