Experimenten Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (vakmanschapsroute Mechatronica)

Het ROC Mondriaan werkt samen met Stanislas College (vmbo) in deze vakmanschapsroute Mechatronica. In het derde jaar vmbo is aansluiting met de niveau 2-opleidingen ter voorbereiding op de technologieroute. Het ROC Mondriaan gebruikt de faciliteiten van het Stanislas College voor het aanleren van basisvaardigheden. Ook werkt het ROC Mondriaan in het kader van het High Tech Centre samen met De Haagse Hogeschool aan een soepele doorstroom naar hbo. Er zijn afspraken gemaakt over de opvang van uitvallers uit het eerste jaar hbo en over het delen van faciliteiten, waaronder het Mechatronicalab. Daarnaast vindt een mechatronica-overleg plaats met betrekking tot de doorgaande leerlijn (vo-wo) om optimale afstemming te realiseren.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Haaglanden
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), HBO/universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-

Experimenten Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (vakmanschapsroute Mechatronica)

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Stanislascollege
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Mondriaan
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-
Website

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.