Experimenten Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (vakmanschapsroute Dienstverlening, Verkoper en Service Medewerker Gebouwen)

Sinds 2009 realiseert het Linde College met het Friesland College een gezamenlijk traject in Wolvega, waarin leerlingen de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg combineren met een mbo-opleiding niveau 2 in een doorlopende leerlijn. Aanvankelijk werd dit binnen het landelijke VM2-project uitgevoerd. Met ingang van het schooljaar 2014/2015 is het vervolg hierop gestart middels drie landelijke vakmanschapsroutes met de mbo-kwalificaties Dienstverlening, Verkoper en Servicemedewerker Gebouwen. Na het behalen van hun vmbo-diploma worden de studenten hiertoe grotendeels begeleid op de setting ‘Maatwerk’.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Friesland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Afbouw en onderhoud Handel (HD) -- HD Commercie, internationale handel/groothandel
Betrokken partijen
VMBO, MBO
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2014

Experimenten Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (vakmanschapsroute Dienstverlening, Verkoper en Service Medewerker Gebouwen)

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Linde College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Friesland College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.