Dudoc XP

Dudoc XP (Duurzaam door cocreatie) is een samenwerkingsverband waarbinnen vier werkgroepen (Leerwerkplein, Vmbo Carrousel, Nul op de meter en Matchmaker) actief zij. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen vmbo, mb0, hbo en bedrijfsleven (inclusief opleidingsbedrijven) om de instroom in techniek te vergroten. De vier werkgroepen ondernemen activiteiten die betrekking hebben op ‘kiezen’, ‘leren’, ‘werken’ en ‘innoveren’. Activiteiten bestaan onder andere uit het inrichten van een innovatief leerwerkplein, het maken van lescarrousels voor het vmbo, het organiseren van bijeenkomsten en het opzetten van onderwijsprogramma’s gericht op duurzaamheid.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Noord-Holland Noord
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Burgerlijke- en utiliteitsbouw -- T Metaal en metalektro -- T Technische installaties en systemen -- T Infra -- T Hout en meubel -- T Gespecialiseerde aanneming -- T Afbouw en onderhoud
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO, HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Dudoc XP

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Trinitas College
 • Tabor Dampte
 • Martinus College
 • Copernicus College
 • Van der Meij College
 • PCC Oosterhout
 • RSG Enkhuizen
 • Newton College
 • Clusius College
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Horizon College
 • Clusius College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-
Website

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.