CircuLEREN

CircuLEREN is een doorlopende leerlijn die gericht is op het vmbo-mbo-werkveld en waarin leven lang ontwikkelen centraal staat. De doelgroep bestaat uit werkenden die sneller ontslag krijgen in het kader van de preventie van uitkeringen. In de regio Rivierenland werken werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden samen om de duurzame inzetbaarheid van (aankomend) medewerkers te waarborgen en uitval in het werkveld te voorkomen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Rivierenland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem (MTLM) Zorg, welzijn en sport (ZWS) ICT en creatieve industrie (ICT) Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) Zakelijke dienstverlening en veiligheid (ZDV) Entree (ENT)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2015

CircuLEREN

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Koningin Wilhelmina College
  • Lingecollege
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Rivor
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.