Centrum voor TopTechniek (CTT)

Het Centrum voor TopTechniek (CTT) is een publiek-private samenwerking tussen onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden in Zeeuws-Vlaanderen met als doel om het technische beroepsonderwijs optimaal aan te laten sluiten op de inhoud van techniekopleidingen en een duurzame werknemer voor de technieksector op te leiden. Er is een doorlopende leerlijn vmbo-mbo ontwikkeld. Leerlingen kunnen zich in het derde leerjaar vmbo b/k volgens een regionaal afgestemd programma oriënteren en verdiepen in regiorelevante techniekdomeinen, waarna ze in het vierde jaar een keuze maken uit de mbo-techniekdomeinen om een passende vervolgopleiding te kunnen kiezen. De leerlingen behalen geen regulier vmbo-diploma, maar een ‘doorstroomverklaring’. Ze kwalificeren zich pas op het mbo. Op deze manier wordt switchgedrag en uitval in het mbo voorkomen. Partner in het samenwerkingsverband is onder andere Scalda Terneuzen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zeeland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Burgerlijke- en utiliteitsbouw -- T Metaal en metalektro -- T Technische installaties en systemen -- T Procesindustrie en laboratoria Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem (MTLM) -- MTLM Mobiliteit ICT en creatieve industrie (ICT) -- ICT ICT
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie)
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2016

Centrum voor TopTechniek (CTT)

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Reynaert College
  • Lodewijk College
  • Zwin College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Scalda
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.