Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U) Clusius Lab

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U) is een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen en bedrijven dat gericht is op het de groei van het aantal vakmensen voor de groene sector. Centraal hierbij staat de uitwerking van de Human Capital Agenda Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van december 2011. Het Clusius Lab is een meetingpoint van het CIV T&U waar de partijen Zwaagdijk, Aeres Hogeschool en de Amsterdam Green Campus samenkomen om onderzoeksopdrachten van bedrijven uit de zaadveredelingssector uit te voeren en om het imago van de agribusiness te versterken. Vaste partners zijn de GreenportNHN, Seed Valley, Aeres Hogeschool en diverse bedrijven, waaronder Polytechniek, Botman Hydroponics, Youmanitas, AgroCare, Kesgro en Barendse DC). De provincie en de gemeenten Hoorn, Enkhuizen en Hollands Kroon zijn eveneens als partner betrokken bij het Clusius Lab.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Noord-Holland Noord
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2011

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U) Clusius Lab

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Vmbo-scholen in West-Friesland (consortium Sterk Techniekonderwijs)
  • Clusius College vmbo
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Clusius College
  • Horizon College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.