Bouw en Techniek Centrum Breda

Het Bouw en Techniek Centrum Breda is een samenwerking tussen enerzijds de opleidingsbedrijven BouwSchool Breda Opleidingen B.V., Inframensen Zuid en de Schildersvakopleiding Breda en anderzijds het Radius College (onderdeel van ROC West-Brabant). Het doel van de samenwerking is om beroepsopleidingen te ontwikkelen die aantrekkelijk voor jongeren zijn en die arbeidsmarktrelevant zijn. Tevens is het doel om aansluiting te creëren tussen onderwijs en het bedrijfsleven om de kwalitatieve instroom voor de sector in de regio te waarborgen en bij te dragen aan duurzame arbeid in het kader van leven lang leren. Het Bouw en Techniek Centrum Breda biedt advisering, cursussen, trainingen en opleidingen aan voor zittend personeel en zij-instromers.

Over ons
Arbeidsmarktregio
West-Brabant
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-

Bouw en Techniek Centrum Breda

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Curio
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Radius College (ROC West-Brabant)
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.