BIM-5

BIM⁵ is een publiek-private samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid, gericht op de (af)bouw- en infrasector in Noordoost-Brabant. Er worden doorlopende leerlijnen ontwikkelde voor de gehele onderwijskolom. Er wordt specifiek ingezet op onderwijs op basisscholen, onder andere door middel van de zogenaamde ‘ontdekplaatsen’, waar de jongste kinderen van het primair onderwijs spelenderwijs in aanraking komen met techniek. Daarnaast zijn er talentklassen waar vmbo- en havo-leerlingen ondersteund worden bij het maken van een keuze voor een profiel.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Noordoost-Brabant
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Infra -- T Afbouw en onderhoud
Betrokken partijen
VMBO, MBO
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Elde College Schijndel 
  • Betrokken mbo-instellingen

  • De Leijgraaf
  • ROC Rivor
  • Koning Willem I College
  • ROC Tilburg
  • ROC Ter AA
  • Graafschapcollege
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-
Website

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.