Voorbeelddocumenten

Op deze pagina vindt u voorbeelddocumenten en ander materiaal dat u kan helpen bij het opzetten van samenwerkingsprojecten tussen vmbo, mbo en arbeidsmarkten en andere regionale samenwerkingen.

Voorbeelddocument samenwerkingsovereenkomst

Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt op grond van een samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk verzorgd door een of meer scholen en een of meer instellingen voor beroepsonderwijs. Partijen maken (grofmazige) afspraken over hoe de doorlopende leerroute eruit gaat zien. Een samenwerkingsovereenkomst is verplicht om een doorlopende leerroute op te kunnen zetten.

Ruimte in regels in het vo

Leraren hebben tijd nodig om hun onderwijs te ontwikkelen en om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Scholen bepalen zelf hoe zij die tijd organiseren en invullen. Vanuit OCW willen ze helderheid bieden over de ruimte die zij hiervoor hebben, binnen bestaande kaders. Voor leraren in het voortgezet onderwijs heeft OCW 8 oktober 2018 de brochure ‘Ontdek de ruimte: Ruimte in regels in het voortgezet onderwijs’ uitgebracht.

 

 

 

Ruimte in regels in het mbo

Op de conferentie van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering op 15 oktober 2018 is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs de brochure ‘Ruimte in Regels in het mbo’ gepresenteerd. Deze brochure geeft inzicht in de ruimte binnen wet- en regelgeving voor mbo-scholen om onderwijs goed en innovatief vorm te geven.