Samenwerking in kaart

Een interactieve digitale kaart met een landelijk overzicht van regionale samenwerkingsinitiatieven vmbo, mbo en bedrijfsleven.

Samenwerking vmbo, mbo en bedrijfsleven in kaart

In het kader van het programma Sterk Beroepsonderwijs is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van alle regionale samenwerkingsinitiatieven in de beroepsonderwijskolom en met het bedrijfsleven. Via de kaart kan informatie worden bekeken over het initiatief (naam, deelnemende partijen, inhoud/doel). Op die manier wordt snel inzichtelijk gemaakt welke initiatieven er zijn per regio en wat die initiatieven behelzen.

De samenwerkingsinitiatieven kunnen verschillende vormen hebben. Het kan gaan om een initiatief rondom een bepaalde branche of beroepsgroep of om een sector-/beroepsoverstijgend initiatief.

Het varieert van een bilaterale samenwerking tussen een enkele vmbo-school en mbo-instelling tot een netwerk waarin alle mbo-instellingen en vmbo-scholen in een regio vertegenwoordigd zijn of een samenwerkingsinitiatief met specifieke organisaties uit het bedrijfsleven.

De initiatieven kunnen zeer diverse doelen hebben: bijvoorbeeld een gezamenlijke benadering van het regionale onderwijsaanbod door het delen van personeel of faciliteiten of verbetering van de  doorstroom naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.  Het gaat om alle samenwerkingsinitiatieven: zowel om samenwerkingsinitiatieven die al volledig uitgewerkt zijn en formeel zijn vastgesteld, als initiatieven die nog in de opstartfase zitten.

Staat uw samenwerkingsinitiatief nog niet op de kaart?

  • Laat hier de gegevens achter van het samenwerkingsinitiatief en de contactpersoon.