Samenwerking in kaart

Samenwerking vmbo, mbo en bedrijfsleven in kaart

Wat ziet u op de kaart?

In het kader van het programma Sterk beroepsonderwijs is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van regionale samenwerkingsinitiatieven in vmbo, mbo- en bedrijfsleven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen twee typen samenwerkingsinitiatieven:

 • Brede, overkoepelende initiatieven, gericht op aansluitende onderwijsprogramma’s en op een meer gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio.
 • Initiatieven specifiek gericht op de realisatie van doorlopende leerroutes vmbo-mbo.

De samenwerkingsinitiatieven zijn weergegeven op de digitale kaart. De brede, overkoepelende initiatieven hebben een groen icoontje en de doorlopende leerroutes een blauw icoontje.

Hoe werkt het?

U kunt op de digitale kaart zoeken naar samenwerkingsinitiatieven door middel van vier filters, namelijk:

 • arbeidsmarktregio (waar het initiatief actief is),
 • sector [1] (waarin het samenwerkingsinitiatief opereert),
 • betrokken partijen, en
 • thema’s waar het initiatief zich op richt.

Door te klikken op de icoontjes (groen/blauw) op de kaart komt u bij informatie over het samenwerkingsinitiatief. U vindt een beschrijving van het initiatief en informatie over:

 • Arbeidsmarktregio(‘s) waar het samenwerkingsinitiatief actief is;
 • Niveau(s) waarop de samenwerking plaatsvindt;
 • Sector(en) (S-BB) betrokken bij het samenwerkingsinitiatief;
 • Partijen betrokken bij de samenwerking;
 • Inhoudelijk(e) thema(‘s) waar de samenwerking zich op richt;
 • Startjaar van het samenwerkingsinitiatief;
 • Gegevens contactpersoon samenwerkingsinitiatief (als daar toestemming voor is gegeven).

Veelgestelde vragen

 • Mijn school werkt nauw samen met de andere scholen (vmbo en mbo) in de regio om uitval en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Waarom staat dit samenwerkingsinitiatief niet op de kaart?

  Initiatieven, waarbij de focus enkel ligt op samenwerking in de aanpak voortijdig schoolverlaten, zijn op dit moment niet relevant voor het programma Sterk beroepsonderwijs en staan daarom niet op de kaart.

 • Mijn (vmbo-)school werkt nauw samen met het bedrijfsleven in de regio. Waarom staat dit samenwerkingsinitiatief niet op de kaart?

  Initiatieven zonder betrokkenheid van zowel vmbo-scholen als mbo-instellingen zijn op dit moment niet relevant voor het programma Sterk beroepsonderwijs. Op de kaart staan enkel samenwerkingsinitiatieven, waarbij zowel vmbo-scholen als mbo-instellingen betrokken zijn (naast het bedrijfsleven en eventuele andere partijen).

 • Mijn school is betrokken bij een samenwerkingsinitiatief dat zich richt op werkgelegenheid, re-integratie, economische ontwikkeling en/of participatie van doelgroepen/werkzoekenden. Waarom staat dit samenwerkingsinitiatief niet op de kaart?

  Initiatieven die zich richten op de genoemde thema’s (werk/arbeidsmarkt) zijn op dit moment niet relevant voor het programma Sterk beroepsonderwijs en staan daarom niet op de kaart.

 • Waarom zijn bij de samenwerkingsinitiatieven de contactgegevens van de contactpersoon niet weergegeven?

  Om de contactgegevens te mogen weergeven op de digitale kaart moet daar eerst toestemming voor gevraagd worden aan de contactpersoon. Hier wordt aan gewerkt.

Onvolledige of onjuiste informatie op de kaart?

Als de weergegeven informatie over het samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig is, kunt u via een wijzigingsformulier aanpassingen/toevoegingen doorgeven. De doorgegeven aanpassingen/toevoegingen worden binnen twee weken bekeken en (na eventueel contact met de contactpersoon van het initiatief) op de digitale kaart geplaatst.

Het is op de website ook mogelijk om samenwerkingsinitiatieven die nog niet op de kaart staan, door te geven. Dat kan via het aanmeldformulier. Over deze ‘nieuwe’ initiatieven wordt nadere informatie verzameld, door middel van internet en/of telefonisch contact met de opgegeven contactpersoon. Als een nieuw gemeld initiatief voldoet aan de criteria wordt binnen twee weken op de kaart geplaatst. 

[1] Met de term sector wordt aangesloten bij de sectorkamers die Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hanteert.