Publicaties

U vindt op deze pagina publicaties, brochures en folders over samenwerking in de regio.

Publicatie ‘Vertrouwen organiseren’

In opdracht van en in samenwerking met Stichting Platforms VMBO zijn vijf samenwerkingspraktijken/doorgaande leerroutes nader bekeken. De voornaamste vraag daarbij was: Wat heeft men samen geregeld opdat de samenwerking/de routes door kunnen gaan? De continuïteit hangt volgens de geïnterviewden vooral samen met de wil om samen te werken op grond van een gezamenlijke ambitie en de relatie tussen samenwerkingspartners. Samenwerken en resultaat boeken heeft een bevorderende invloed op de relatie. Daarnaast wordt in de notitie aandacht besteed aan organisatie en overleg om de route in te richten, te plannen en te verbeteren. De ‘ontmoeting’ en het contact tussen vmbo- en mbo-docenten, die in het belang van de leerling samenwerken om de aansluiting te verbeteren, is een essentieel element.

Bekijk de bladerbare pdf

Publicatie ‘Waar een wil is, is een (leer)weg’

In het kader van Sterk Beroepsonderwijs is in opdracht van Stichting Platforms VMBO geïnventariseerd hoe de samenwerking tussen vmbo en mbo nu loopt en wat er nodig is om deze soepel te laten verlopen. De inventarisatie is samengevat en gepubliceerd in november 2017 in de publicatie ‘Waar een wil is is een (leer)weg’.

Publicatie ‘Samenwerken aan beroepsonderwijs’

Door de invoering van de profielen in het vmbo en de vernieuwde kwalificatiestructuur in het mbo zijn deze opleidingen beter op elkaar afgestemd. Om goed met elkaar te kunnen samenwerken is het essentieel dat ze dezelfde taal spreken. In deze publicatie uit 2017 wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. Het is van twee kanten leesbaar. Een apart vmbo-deel én een apart mbo-deel.

Brochure ‘vmbo/mbo; Een vergelijking van de onderwijsvormen’

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn van essentieel belang voor Nederland. Voor ongeveer 50% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is het vmbo de plek waar ze hun talent het beste kunnen ontwikkelen. Daar leggen ze immers de basis voor de rest van hun leven en van hun vakmanschap. Het mbo bereidt mensen voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. Zo’n 40% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft ooit een mbo-diploma behaald. Samen leveren het vmbo en mbo goede vakmensen die kunnen werken met hun hoofd, hart en handen. In deze brochure uit 2013 vindt u meer informatie over beide onderwijstypen. Hoe zitten het vmbo en mbo in elkaar? Hoe is de samenhang tussen beide opleidingen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?