Instrumenten

Samenwerking met andere vmbo-scholen vraagt om veel verschillende vaardigheden: overleggen, keuzes maken, focussen en ideeën toetsen bijvoorbeeld. Versterk de samenwerking met uw partners met behulp van onderstaande tools.

Reflectie-instrument regionale samenwerking

De VO-raad heeft een reflectie-instrument gepubliceerd dat scholen en schoolbesturen kan helpen de samenwerking met regionale partners te versterken. Met behulp van de tool kunnen besturen en hun partners reflecteren op de samenwerking en afspraken maken over vervolgstappen.

Ook scholen die aan het begin staan van een nieuwe samenwerking met partners kunnen de tool gebruiken, om te komen tot een efficiënte en effectieve start van de samenwerking.

Samenwerkingstoolkit

In het najaar van 2018 ontwikkelde Platform Zorg & Welzijn in samenwerking met Zorgpact een Samenwerkingstoolkit. De tools stellen samenwerkingspartners in staat het gesprek op gang te brengen, te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder’? De onderdelen van deze toolkit zijn gratis beschikbaar en online in te vullen. Je kunt de tools op alle niveaus van de samenwerking inzetten. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer.

De Praatplaat helpt bij het gezamenlijk reflecteren op de huidige situatie waarin de samenwerkingspartners zich bevinden, om het eigen perspectief op de samenwerking te structureren en om daarna deze blikken samen te brengen in ‘één beeld van de samenwerking’. Naast de praatplaat bestaat de toolkit uit nog drie andere onderdelen:

  • De Follow-up plaat
  • Het Education Model Canvas
  • Het Inspiratiekompas