Praktijkgerichte programma’s

Praktijkgerichte programma’s gl & tl

In het vmbo doet zich een nieuwe ontwikkeling voor: praktijkgerichte programma’s in de gemengde en/of theoretische leerweg (gl en tl), ook het praktijkgerichte vak genoemd. Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen vmbo-scholen die dat willen, een of meer praktijkgerichte programma’s aanbieden in de gl en tl.

Het is een vak waarin leerlingen praktische kennis en ervaring opdoen in verschillende onderdelen van de arbeidsmarkt of de samenleving. Leerlingen voeren praktische, levensechte opdrachten uit bij of voor opdrachtgevers (bedrijven en instellingen) binnen en buiten school. Hierdoor ervaren leerlingen hoe het eraan toe gaat in de praktijk.

Op 31 mei 2023 werd de nieuwe website www.praktijkgerichteprogrammas.nl gelanceerd.