06 februari 2019

Combinatie werken en leren in zorg en techniek fors in de lift

Toename opleidingen via een leerbaan

De grote vraag naar vakmensen zorgt ervoor dat steeds meer mbo-studenten kiezen voor een opleiding via een leerbaan (beroepsbegeleidende leerweg, bbl). Uit cijfers van DUO blijkt dat het aantal bbl-studenten dit schooljaar is toegenomen tot ruim 120.000. De toename bedraagt bijna 14% meer dan in het schooljaar 2017/2018. Met name leerbanen in zorg en welzijn (plus 27%) en techniek (plus 13%) zijn populair. Op de website van SBB verscheen hierover het artikel ‘Combinatie werken en leren in zorg en techniek fors in de lift’.