11 december 2019

Samenwerking Horeca Vakschool en mbo in Rotterdam

Horeca Vakschool en Albeda college in Rotterdam werken samen

Op 22 november heeft een delegatie van MBO Raad, VO-raad en OCW een werkbezoek gebracht aan de horecavakschool in Rotterdam. Op deze school volgen bijna 300 vmbo-leerlingen, vanaf klas 1 horecaonderwijs. Ze leren er koken, bakken, serveren, gastvrouw of -heer zijn en activiteiten organiseren. Dat alles in een levensechte omgeving met een echte bakkerij, een professionele keuken en een restaurant waar mensen uit de buurt graag gebruik van maken.

Afspraken op bestuurlijk niveau

Na, of soms zelfs al tijdens hun vmbo-opleiding stromen leerlingen door naar de horeca-opleiding van het Albeda college in Rotterdam. Met dit ROC wordt zoveel mogelijk samengewerkt om te voorkomen dat ‘een leerling huilend terugkomt op het vmbo omdat ze na 4 jaar HBR (het vmbo profiel Horeca, bakkerij en recreatie) weer opnieuw snijtechnieken moet leren op het mbo’. Een valkuil van het ontwikkelen en uitvoeren van doorlopende leerroutes is dat vaak wanneer een samenwerkingspartner vertrekt, ook de afspraken vertrekken. Afspraken moeten dan weer opnieuw met een nieuwe directeur of teamleider gemaakt worden. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt worden die de samenwerking borgen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar in Rotterdam wordt alles op alles gezet om tot deze afspraken te komen.

Schoolkeuze

‘Moeten leerlingen niet veel te vroeg kiezen, als ze naar de horecavakschool willen?’ was -natuurlijk- een van de vragen die gesteld werd, ‘ze komen immers net van de basisschool.’ Dat klopt, maar na het vmbo HBR kan een leerling nog alle kanten op, doorstromen in een horeca-opleiding is niet verplicht. Een groot voordeel is dat deze leerling bezig geweest is met zijn passie en ondertussen zijn vmbo-diploma heeft gehaald en veel vaardigheden heeft geleerd die in zijn verdere loopbaan altijd van pas komen, waaronder samenwerken, sociale vaardigheden en plannen.

Havo-poot

Sinds kort heeft de Horeca Vakschool ook een havo-poot. Een dagdeel per week komen leerlingen van een havo waarmee wordt samengewerkt naar de Noordsingel om daar aan de slag te gaan in de keuken, de bakkerij of het restaurant. Deze leerlingen hebben 3 uur praktijk en 1 uur theorie en vinden het geweldig. Eén van de leerlingen vertelde dat hij al vanaf zijn vierde kok wil worden. Op de basisschool heeft hij in groep 7 en 8 net iets minder zijn best gedaan om een havo-schooladvies te krijgen en zo ervoor te zorgen dat  hij kon starten met  havo én met de horeca-school.

Werkbezoek

Twee keer per jaar legt de delegatie van MBO Raad, VO-raad en OCW een werkbezoek af aan een regio waarin vmbo en mbo samenwerken. Tijdens deze bezoeken staat de samenwerking tussen vmbo en mbo centraal. Er wordt gesproken over  hindernissen en obstakels waar partners in de regio tegenaan lopen en tips & trucs uitgewisseld. Het is heel waardevol sterk beroepsonderwijs in de praktijk te zien en te spreken met de mensen die doorlopende leerroutes in de praktijk vorm geven.