18 juni 2021

Terugkijken webinars over de concept examenprogramma’s nieuwe leerweg

Informatie over de concept examenprogramma’s nieuwe leerweg

Op 17 juni vonden gelijktijdig zes webinars plaats over de praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg. Vakinhoudelijke medewerkers van SLO gaven een toelichting op de concept examenprogramma’s en beantwoordden vele vragen die er over de nieuwe leerweg zijn. Alle webinars zijn hieronder terug te zien.

Mocht u naar aanleiding van het zien van de webinars vragen hebben, stel die dan via het contactformulier, we proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven.
De vragen die tijdens de webinars zijn gesteld, worden de komende weken, voorzien van een antwoord, op de website geplaatst.

Concept examenprogramma's