09 juni 2020

Webinar pilot nieuwe leerweg

27 mei

Sinds 27 mei hebben bijna 1700 mensen het webinar ‘Pilotscholen nieuwe leerweg’ bekeken. In dit webinar wordt uitleg gegeven over de nieuwe leerweg en de pilot die in december 2020 van start gaat.

Webinar terugkijken

 

18 juni

Op 18 juni 2020 heeft er een vervolgwebinar plaatsgevonden waarin de laatste informatie is gegeven en vragen zijn beantwoord over het aanvragen van de subsidie. De PowerPoint is beschikbaar.