14 oktober 2020

Webinars doorlopende leerroute

Schrijf in voor de webinars

Omdat fysieke bijeenkomsten op dit moment niet mogelijk zijn organiseert het programmateam Sterk beroepsonderwijs elke tweede maandag van de maand om 15.30 een webinar over een actueel onderwerp. Van die regel wijken we meteen af bij het eerste webinar, want dat staat gepland voor 26 oktober aanstaande en gaat over de wet doorlopende leerroutes.

26 oktober: wet doorlopende leerroutes

Sinds de start van dit schooljaar is het mogelijk dat vmbo- en mbo-scholen samen doorlopende leerroutes vormgeven vanaf leerjaar 3 vmbo tot het eind van een opleiding in het mbo. Vmbo-leerlingen kunnen tussentijds flexibel examen doen en leerstof van het mbo mag vanaf leerjaar 3 vmbo worden aangeboden door een team van docenten. 26 oktober 2020 geeft OCW een toelichting bij de wet en beantwoordt vragen. Tijdens het webinar gaat de dagvoorzitter in gesprek met medewerkers van DUO en de onderwijsinspectie.

U kunt uw vragen stellen bij uw aanmelding voor het webinar of via info@sterkberoepsonderwijs.nl.

Dit webinar heeft inmiddels plaats gevonden. De PowerPoint kunt u hier downloaden. Het webinar is terug te zien op YouTube.

9 november: doorlopende leerroute voor Zorg & welzijn

Het volgende webinar vindt plaats op 9 november 2020 om 15.30 uur en gaat over ‘van idee naar uitvoering’. Dan staat het leerlab Zuid centraal waarin ROC ’t Gilde college en omliggende vmbo- scholen een doorlopende leerroute voor Zorg & welzijn ontwikkeld hebben. Ook voor dit webinar kunt u zich al inschrijven en kunt u uw vragen aan ons meegeven.

Aanmelden

Het terugkijken van webinars is altijd mogelijk via het YouTube-kanaal van Sterk beroepsonderwijs.