10 februari 2021

Webinar over doorlopende leerlijn vmbo – mbo niv. 4 – hbo

Webinar Bouwen aan sterk beroepsonderwijs verplaatst

Alle voorbereidingen waren getroffen, maar sneeuw gooide roet in het eten. De weersomstandigheden waren te onzeker om het webinar van 8 februari door te laten gaan. Het webinar wordt door een groepje van ongeveer 10 mensen gemaakt. Die komen uit verschillende plaatsen en zouden maandag 8 februari naar Delft reizen. Omdat de sneeuw maar aanhield en reizen steeds lastiger werd is zondag 7 februari besloten het webinar te verplaatsen naar 8 maart.

8 maart staat de doorlopende leerroute van vmbo-tl naar mbo-4 van Lentiz onderwijsgroep centraal. U kunt zich nog aanmelden voor dit webinar.

Mocht u zich al aangemeld hebben maar toch nog een vraag hebben die u graag aan de orde wilt stellen, stuur die vraag dan naar info@sterkberoepsonderwijs.nl, we beantwoorden hem dan zo snel mogelijk én nemen hem mee in het webinar.