22 januari 2020

Voortgang wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo/ sterk beroepsonderwijs

Actuele informatie over het verloop van het wetgevingsproces

De Tweede Kamer heeft voor de kerstvakantie schriftelijke vragen gesteld over het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo. De vragen gaan onder andere over thema’s als het versterken van regionale samenwerking en de wijze waarop de ministers de teambevoegdheid en de verantwoordelijkheidsverdeling vmbo-mbo willen regelen. De verwachting is dat de ministers in februari met een reactie komen.
U kunt het verslag terugvinden op de pagina van de Tweede Kamer. Daar vindt u ook de actuele informatie over het verloop van dit wetgevingsproces.

Het wetsvoorstel ter versterking van het beroepsonderwijs

Het wetsvoorstel voorziet vanaf augustus 2020 in de mogelijkheid aan iedere vmbo-school en mbo-instelling gezamenlijke onderwijsprogramma’s aan te bieden, die starten in het derde vmbo-leerjaar en eindigen met het behalen van een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4). Hiermee wordt het ook mogelijk dat jongeren een mbo 2-opleiding binnen het vmbo afronden.