11 oktober 2021

Vier vavo-scholen nemen deel aan de pilot

Vavo-scholen en de nieuwe leerweg

Naast vmbo-scholen en vso-scholen krijgt ook het vavo te maken met de nieuwe leerweg. Om ook op deze scholen ervaring op te doen met een praktijkgericht programma zijn 4 vavo-scholen toegelaten tot de pilot. Deze scholen nemen deel met het praktijkgerichte programma Economie & ondernemen (drie van hen) of Zorg & welzijn (1 school).

Doel van de pilot met vavo-scholen is het opdoen van ervaring met een praktijkgericht programma, dat in veel gevallen in één jaar moet worden aangeboden, omdat leerlingen maar één jaar in het vavo verblijven.