13 april 2021

Tweede Kamervragen over Sterk Beroepsonderwijs

Tweede Kamervragen over Sterk Beroepsonderwijs

In december 2020 ontving de Tweede Kamer de brief “Er zit energie in het beroepsonderwijs!”. Hierin informeerden de Ministers Van Engelshoven en Slob de kamer over de voortgang van Sterk Beroepsonderwijs. Naar aanleiding van de brief heeft de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer vragen gesteld. Vorige maand gingen de antwoorden op deze vragen naar de kamer.

De Kamervragen gaan over de gehele breedte van het programma Sterk Beroepsonderwijs: samenwerking in de regio, doorlopende leerroutes en de nieuwe leerweg. In de beantwoording van de Kamervragen leest u bovenaan eerst de vragen die gesteld zijn aan de Ministers door de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer. In het tweede deel van het document volgen de antwoorden. Daar waar sprake is van thematische samenhang zijn sommige vragen gebundeld of in samenhang beantwoord.

Uit de vragen blijkt een grote interesse voor de verschillende onderdelen van Sterk Beroepsonderwijs, met speciale aandacht voor de ontwikkelingen in de nieuwe leerweg.

Lees de brief