05 april 2019

Techniek leeft bij het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond

Vmbo- en mbo-leerlingen werken samen in het vak T&T

Vmbo TL-leerlingen van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond werken in het vak Technologie & toepassing (T&T) in alle leerjaren samen met techniekstudenten ROC Ter Aa in Helmond. Derdejaars leerlingen volgen zelfs in de tweede helft van dit schooljaar het vak T&T in een technieklokaal van Ter Aa onder leiding van een mbo-docent en begeleiding van enkele studenten.