11 juni 2020

Subsidieaanvraag voor deelname pilot praktijkgericht programma nieuwe leerweg

De gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo worden samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht examenprogramma en sluiten dat af. De komende jaren wordt er met de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s daarin, ervaring opgedaan in een pilot. Deze pilot start in december 2020, eerst nog zonder leerlingen, maar vanaf augustus 2021 mét leerlingen in de derde klas. De pilot loopt tot het eind van het schooljaar 2023-2024.

De minister heeft de subsidieregeling getekend en aangeboden aan de Staatscourant. Na publicatie kunt u zich aanmelden als pilotschool. Dat zal binnen enkele dagen zijn dus hou de website sterk beroepsonderwijs in de gaten. Voor de pilot zoeken we 100 scholen die gaan meewerken aan het doorontwikkelen van praktijkgerichte examenprogramma’s en het vormgeven van de nieuwe leerweg.

We zoeken:

  • 18 scholen voor de doorontwikkeling van Informatietechnologie (IT)
  • 15 scholen voor de doorontwikkeling van Technologie & toepassing (daarnaast is er een plek gereserveerd voor 36 huidige pilotscholen)
  • 18 scholen voor het doorontwikkelen van D&P tot een nieuw programma dat door alle scholen kan worden aangeboden (onder een andere naam)
  • 18 scholen voor het doorontwikkelen van Z&W tot een nieuw programma dat door alle scholen kan worden aangeboden (onder een andere naam)
  • 18 scholen voor het doorontwikkelen van E&O tot een nieuw programma dat door alle scholen kan worden aangeboden (onder een andere naam)
  • 13 scholen voor de doorontwikkeling van de beroepsgerichte examenprogramma’s tot praktijkgerichte programma’s (verdeeld over BWI, Groen, HBR, MaT, M&T, MVI, PIE).

Let op: in de pilot kunnen ook scholen die niet in het bezit zijn van een licentie inschrijven op D&P, E&O en Z&W. Zo kan bijvoorbeeld een categoriale mavo voor de pilot kiezen voor D&P, E&O, IT, T&T of Z&W. In de pilot willen we ervaring opdoen met deze programma’s in alle type scholen (TL, TL/havo, GL/TL en GL).

Download beschikbare plekken beroepsgerichte programma’s

Scholen die deelnemen aan de pilot leveren input aan de doorontwikkeling van de praktijkgerichte examenprogramma’s. Zij doen met leerlingen mee aan de pilot en ontvangen ontheffing voor dit programma als examenvak.

Aanvraag indienen

Tot 15 september 2020 is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor deelname aan de pilot praktijkgericht programma ter voorbereiding op de nieuwe leerweg. Zodra de subsidieregeling in de Staatscourant is gepubliceerd komt via deze link het aanvraagformulier beschikbaar. Het bevoegd gezag dient namens een schoolvestiging een aanvraag in. Een bevoegd gezag met meerdere vestigingen, kan per vestiging een aanvraag indienen.

In totaal is er per pilotschool €162.000 beschikbaar voor de periode 2020-2024. De subsidie mag ingezet worden voor kosten en activiteiten die worden gemaakt voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma. Zo kunt u de subsidie bijvoorbeeld besteden aan de doorontwikkeling van het praktijkgericht programma en het opbouwen en onderhouden van een regionaal netwerk van bedrijven en instellingen rond de school. Of bijvoorbeeld aan de aanschaf van lesmateriaal en de inzet van een onderwijsondersteuner. Per schoolvestiging mag ingetekend worden op één praktijkgericht programma. In de aanvraag dient u te motiveren waarom u wilt meedoen en dient u een activiteitenplan en begroting te overleggen.

Mochten er meer aanvragen binnen komen dan dat er plekken beschikbaar zijn, dan wordt er geloot volgens de lotingscategorieën die te vinden zijn in de regeling.

Wilt u de komende jaren met ons meedenken? Dien dan voor 15 september 2020 een aanvraag in. Zodra uw aanvraag compleet is, doet u mee aan de loting. Uiterlijk 8 december hoort u de uitslag, gestreefd wordt naar begin november.

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u die stellen via het contactformulier. Op de website van de nieuwe leerweg vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de pilot en de nieuwe leerweg.