24 mei 2023

Subsidie versterking aansluiting beroepsonderwijskolom (vmbo-mbo-hbo)

Subsidie versterking aansluiting beroepsonderwijskolom

Ondanks eerdere maatregelen vanuit de politiek, OCW en natuurlijk juist ook van de onderwijsinstellingen, vallen er nog altijd relatief veel studenten uit als zij naar een andere onderwijsvorm overstappen. Een deel van de drempels zit in de aansluiting van de onderwijsprogramma’s in de verschillende onderwijssectoren.

Binnenkort verschijnt een subsidieregeling die tot doel heeft om instellingen te ondersteunen de onderwijsprogramma’s beter op elkaar af te stemmen door samen iemand aan te stellen die daarmee aan de slag gaat.

Uitleg over deze subsidieregeling vindt u hier. In deze uitleg leest u aan welke voorwaarden het aanvragen van de subsidie moet voldoen. De subsidieregeling zelf is binnenkort beschikbaar. Via onze site houden we u op de hoogte. Daar vindt u ook FAQ’s over deze subsidieregeling.