09 oktober 2019

Sterker samenwerken: terugblik werkconferentie

Goed voorbereid op de toekomstige arbeidsmarkt

Aan belangstelling bepaald geen gebrek! Bij de werkconferentie Sterk Beroepsonderwijs in voormalig klooster het Kontakt der Kontinenten verzamelden docenten, teamleiders en schoolleiders uit vmbo en mbo, ondersteuners en branchevertegenwoordigers zich in het midden van het land om inspiratie op te doen en van gedachten te wisselen met collega-scholen in de geboden masterclasses, informatiesessies en workshops en alle momenten daaromheen.

Logische vervolgstap
Het waarom van Sterk beroepsonderwijs mag duidelijk zijn: de sterke roep om vakmanschap, dalende leerlingenaantallen en het gegeven dat het vmbo verschillende groepen jongeren met uiteenlopende talenten en wensen herbergt. Sterk beroepsonderwijs is een logische vervolgstap na de grote vernieuwingstrajecten in het vmbo en mbo. “Het is de bedoeling dat jongeren de overstap van vmbo naar mbo minder als gescheiden trajecten gaan ervaren. Jongeren moeten iets te kiezen hebben en via een doorlopende route vmbo-mbo goed voorbereid worden op de toekomstige arbeidsmarkt”, zegt Tessa van Dorp, programmamanager Sterk beroepsonderwijs bij het ministerie OCW.

Daadkracht èn draagvlak
Sterk beroepsonderwijs maak je samen. Een van de eerste mijlpalen is daarom het vormen van een functionerend netwerk in de regio. Bij een goede samenwerking komt heel wat kijken, laat Ester Klaster van Common Eye zien. Zaken die samenwerken complex maken zijn bijvoorbeeld: spraakverwarring, elkaar(s context) niet helemaal begrijpen, onduidelijkheid over wie ‘de baas’ is, niet mèt maar ook niet zònder elkaar kunnen, met het ene been in de samenwerking staan en met het andere in de eigen organisatie. “Blijf checken of daadkracht niet ten koste gaat van draagvlak”, adviseert Esther.

Professionele aanpak
Verbetering van de aansluiting tussen vmbo en mbo is geen nieuwe ambitie. Des te opvallender is het, dat de aanwezigen met veel optimisme en energie de onderwerpen in Sterk beroepsonderwijs oppakken, of het nu gaat om doorlopende leerroutes, nieuwe mogelijkheden bijvoorbeeld rond teambevoegdheid en examinering of de praktijkgerichte component in de nieuwe GTL-leerweg. Dat zou kunnen komen door de concrete ambities van Sterk beroepsonderwijs, met als toetssteen: Is de jongere erbij gebaat? Ambitie is immers een optelsom van een wenkend perspectief, commitment en dóen!, stelt Ester Klaster.

In gesprek blijven
Daarnaast leeft het gevoel bij de deelnemers aan de conferentie dat het bij Sterk beroepsonderwijs niet om vrijblijvende samenwerking of ‘goodwill’ gaat. Regionale samenwerking is niet langer ‘iets, dat er nog bijkomt’ maar een wezenlijk onderdeel, dat professioneel wordt aangepakt. Dat is niet morgen klaar. De bijeenkomst laat zien hoe nuttig het is om met elkaar in gesprek te blijven: Wat verstaan we precies onder een doorlopende leerroute of een geïntegreerde route? Heb je het dan over aansluiting van vmbo- en mbo-programma’s of ook over LOB, differentiatie, begeleiding en alles wat nodig is om een jongere te laten slagen in het mbo? Samenwerken begint met elkaar kennen.

Na afloop loopt Ton de Groot, directeur van het Teylingen College, tevreden naar buiten. Concrete ambities, plannen, groot commitment en middelen voor STO: “Het gaat lukken!”