15 april 2019

Staat uw samenwerkingsinitiatief vmbo, mbo bedrijfsleven al op de kaart?

Bestaande en nieuwe samenwerkingen in beeld

Sterk beroepsonderwijs valt of staat met regionale samenwerking tussen scholen voor vmbo, mbo,  bedrijven en instellingen. Als onderdeel van het programma sterk beroepsonderwijs voeren onderzoeksbureaus KBA Nijmegen en CINOP-ecbo in de periode 2018-2021 onderzoek uit. De monitor brengt bestaande en nieuwe samenwerkingen in beeld: hoe zijn deze vormgegeven, hoe verloopt de samenwerking en wat zijn de resultaten tot nu toe. Deze informatie is van belang voor de ondersteuning die de komende jaren geboden kan worden vanuit het programma.

In het kader van het programma wordt een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van regionale samenwerkingsinitiatieven in de beroepsonderwijskolom en met het bedrijfsleven. Via de kaart kan informatie worden bekeken over het initiatief (naam, betrokken partijen, inhoud/doel). Op die manier wordt snel inzichtelijk gemaakt welke initiatieven er zijn per regio en wat die initiatieven inhouden.

Eerste versie online

Eind maart 2019 is de eerste versie van de digitale kaart online gegaan. De kaart geeft nog lang geen compleet beeld van regionale samenwerkingsinitiatieven. Ook de informatie per gepresenteerd samenwerkingsinitiatief is nog niet altijd compleet. Gebruikers van de digitale kaart (mbo-instellingen, vmbo-scholen, bedrijven of andere betrokkenen) worden nadrukkelijk uitgenodigd om ontbrekende informatie en ontbrekende samenwerkingsinitiatieven door te geven en de informatie op de kaart aan te vullen of te corrigeren. Dit kan via een online formulier op de site. Deze toevoegingen worden gecontroleerd en gevalideerd door de onderzoekers en vervolgens toegevoegd aan de kaart. Op deze manier wordt gedurende de monitorperiode een completer beeld gevormd.

Ontbrekende informatie en samenwerkingsinitiatieven

Staat uw samenwerkingsinitiatief nog niet op de kaart? Of wilt u de informatie over uw samenwerkingsinitiatief aanvullen en/of corrigeren? Ga dan naar de pagina Samenwerking in kaart.