13 januari 2021

Startbijeenkomst pilot praktijkgerichte programma’s

Startbijeenkomst pilot praktijkgerichte programma’s

De startbijeenkomst van de pilot heeft 13 januari plaatsgevonden. Docenten en hun leidinggevenden van de pilotscholen zijn uit de startblokken gegaan. Ondanks de aangekondigde verlenging van de lockdown hebben veel leraren en schoolleiders tijd vrij gemaakt om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Naast woorden van welkom van SLO en OCW werd er een filmpje van Youngworks getoond waarin leerlingen aangeven welke meerwaarde zij zien in praktijkgerichte programma’s en waar zij behoefte aan hebben. Het filmpje kunt u hier vinden.

Na de opening hadden de deelnemers een individueel programma. Niet alleen via presentaties, maar ook in subgroepen binnen de verschillende programmaonderdelen zijn zij actief met elkaar aan de slag gegaan. Helaas waren er wat technische problemen maar desondanks is er in veel deelsessies toch het goede gesprek gevoerd.

Praktijkgerichte programma’s: feedbackronde op de eerste contouren

De afgelopen maanden is door de ontwikkelgroepen hard gewerkt aan de contouren van de praktijkgerichte programma’s. De contouren zijn vooral gericht op wat er karakteristiek is aan elk afzonderlijk praktijkgericht programma en wat de daarbij horende contexten, kennis en vaardigheden zijn.
Tijdens de startbijeenkomst zijn de pilotscholen per praktijkgericht programma voor het eerst meegenomen in de werkwijze en ideeën van de ontwikkelgroepen en was er ruimte om vragen te stellen. De pilotscholen worden nauw betrokken bij de verdere uitwerking van de praktijkgerichte programma’s en worden om feedback gevraagd.

Schoolleiders: informeren, kennismaken, inspireren

De schoolleiders van pilotscholen zijn geïnformeerd over wat ze aan pilotondersteuning kunnen verwachten. Zij kregen informatie van de projectleiding en hebben in aanvulling daarop elkaar van tips en ideeën voorzien. De start van een constructieve uitwisseling. Zo bleek dat schoolleiders van mening waren dat met een praktijkgericht programma niet alleen bij leerlingen andere vaardigheden worden aangesproken, maar dat dit ook geldt voor het docententeam. Daarnaast zijn mooie voorbeelden van doorlopende leerlijnen, samenwerking binnen en buiten de school, wijze van facilitering en de ontwikkeling van levensechte opdrachten besproken.

Scholingsbijeenkomst

In twee rondes zijn alle pilotscholen via een interactieve startmodule door de scholingsgroep van SPV meegenomen in de inhoud en werkwijze van het scholingsaanbod. De leden van de scholingsgroep hebben zo kennis gemaakt met de scholen en de scholen met de trainers en hun werkwijze. Goede afstemming met de scholen, moet de komende jaren vraag en aanbod bij elkaar gaan brengen.

Het scholingsaanbod is er niet alleen voor de pilotscholen. Er is een apart nieuwsbericht verschenen over het aanbod voor de niet-pilotscholen.