13 januari 2021

Scholingsaanbod praktijkgerichte programma’s niet-pilotscholen

Scholingsaanbod praktijkgerichte programma’s niet-pilotscholen

De invoering van een praktijkgericht programma vraagt nieuwe competenties, kennis en vaardigheden van docenten en leidinggevenden. Om alle scholen te ondersteunen bij de invoering van de praktijkgerichte programma’s is (en wordt) een scholingsaanbod ontwikkeld van basis- en verdiepingsmodules rond zes samenhangende thema’s die van belang zijn voor álle praktijkgerichte programma’s:

  1. Visie op de leerweg
  2. Ontwikkelen van een onderwijsprogramma
  3. De (veranderende) rol van de docent
  4. LOB
  5. Evalueren (formatief) en examineren (summatief)
  6. Samenwerking/netwerken met het mbo en bedrijven/instellingen

Ook niet pilotscholen die het praktijkgerichte programma extra curriculair willen gaan invoeren, kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de eerste 6 basismodules via bijscholingvmbo.nl. U kunt uw belangstelling per module aangeven. Bij voldoende belangstelling, wordt een uitvoeringsdatum gepland. De eerste data voor maart 2021 staan inmiddels open voor inschrijving.

De beginsituatie is natuurlijk niet voor iedere school gelijk. Via de zelfevaluatietool (onderstaand te downloaden) kan elke school bepalen waar zij momenteel staat in het ontwikkelingsproces. Met de uitkomst kunt u een gerichte keuze maken uit het scholingsaanbod passend bij de leervragen van uw school. Zo ontwikkelt u samen én op maat een eigen leerweg!

Scholingsaanbod praktijkgerichte programma’s niet-pilotscholen.

Bekijk de animatie over het aanbod voor de niet-pilotscholen.